Nobel prospekti 15, AZURE BUSİNESS CENTER, 7-ci mərtəbə

Baku Business Consulting | Yeniliklər

​Əməyin Mühafizəsi
Baku Business Consulting komandası olaraq bu sahədə professisonal fəaliyyətimizi və günümüzün reallığını nəzərə alıb əməyin mühafi...
İş yerlərinin attestasiyası, Kadr Uçotunun Qurulması, Maliyyə hesabatları və bu cür xidmətlərə təlabatın artmasının səbəbi nədir?
Mövcud iqtisadi mühitdə müəssisələrin xərcləri aşağıda saxlayarkən fərqlənmək, əməliyyatlarını gücləndirmək və gəlirlərini artırma...
Qlobal Konsaltinq Bazarına ümumi baxış
Son illərdə qlobal məsləhət bazarının artım templəri inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda fərqli olmasına baxma...
Məsləhət Bazarının Seqmentasiyası
Fərqli sektor və təcrübə sahələrinin onlarla birləşməsi nəticəsində 200-dən çox fərqli məsləhət növünü
​İnsan Resursları və Kadr Uçotunun Qurulması
İnsan Resursları sisteminin və Kadr uçotunun düzgün qurulması nədən başlayır? İlkin olaraq işçilərin sayı, əmək haqları və vəzifə...
​İş Yerlərinin Attestasiyası
Müasir dövrdə insan sağlamlığına olan tələblər yüksək olduğundan və nəzərə alsaq ki, insanlar həyatının böyük hissəsini iş yerində...
​İş Yerlərinin Attestasiyası 2
Hazırki mövzumuz attestasiya zamanı işçilər üçün təyin edilən vəzifə (tarif) maaşına əlavələr haqqındadır. Belə ki, attestasiya pr...