Mühasibatlıq və Vergilər üzrə xidmətlər

 • Vergi uçotunun aparılması
 • Maliyyə analizlərinin aparılması

Dövlət orqanları ilə bağlı işlər üzrə:

 • Vergi yoxlamalarının muşayiət edilməsi və mubahisələrin həllinə köməklik ;
 • Elektron vergi xidmətlərinin gostərilməsi;
 • Vergi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Məşğulluq Xidməti və Dovlət Statistika Komitəsi aylıq, rubluk və illik hesabatlarının, bəyannamələrinin hazırlanması və təqdim edilməsi ;
 • Balansın, mənfəət və zərər uzrə illik hesabatların hazırlanması;

Mühasibat uçotu üzrə:

 • İlkin uçot və vergi sənədlərinin mövcudluğunun, düzgün rəsmiləşdirilməsinin və qanunvericiliyin tələblərinə cavab verməsinin yoxlanması;
 • İlkin uçot və vergi sənədlərinin, habelə alış və satış registrlərinin tərtib edilməsi;
 •  hesab-fakturaların təqdim edilməsi və işlənməsi;
 • Vergilərin və digər məcburi ödənişlərin hesablanması, ödəniş tapşırığının ödənişə hazırlanması;
 • Uçotun bütün və ya ayrı-ayrı hissələrinin analitik və sintetik qeydiyyatının aparılması;
 • mühasibat və vergi uçotunun registrlərinin tərtib edilməsi;
 • Bank və kassa əməliyyatlarının, kadr sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi;
 • Müştərilərlə münasibətlərin rəsmiləşdirilməsi üçün nümunəvi müqavilələrin işlənməsi;
 • Əsas vasitələrinin inventarizasiyasının kecirilməsi ;
 • Debitor və kreditor borcunun analizi ;
 • Mühasibat və vergi hesabatverməsinin bütün formalarının yaradılması.

Əmək haqqı məsələləri üzrə:

 • Əmək haqqının və əmək haqqından müvafiq tutulmaların hesablanması;
 • Məzuniyyət pulunun hesabalnması;
 • Son haqq-hesabın hesablanması;
 • İstifadə edilməmiş məzuniyyətə görə kompensasiyanın hesablanması;
 • İstirahət və iş günü hesab edilməyən bayram günlərində görülən işə görə əmək haqqının ödənilməsi;
 • İş saatından artıq işləyən işçilərin hüquqlarının təmin edilməsi;
 • İşçilərə xəstəliyə, hamiləliyə və doğuma, işdən ixtisar olunmaya, hərbi xidmətə çağırılmaya, uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətin, uşağın üç yaşı tamam  olanadək ona qulluq etməyə görə və digər müavinətlərın hesablanması;
 • Müvəqqəti əvəzetməyə görə haqqın ödənilməsi;
 • İşəgötürən və ya işçinin təqsiri üzündən boşdayanma zamanı işçinin hüquqlarının təmin edilməsi;

SORĞU

Saytımızı bəyənirsinizmi?

QONAQ KİTABÇAMIZ

Kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi xidmətlərində böyük rol oynadığıız üçün sizə təşəkkür edirik.


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Kadrlar Şöbəsi

Qurduğunuz təşkilati işlər nəticəsində şirkətimiz digər şirkətlər arasında özünə məxsus güvən sağlamışdır.


Systra SA

Şirkət Təsisçisi

Təşkilatçılığınız və gördüyünüz işlər təqdirə layiqdir.


Oracle

Şirkət Təsisçisi

Sizinlə əməkdaşlıq daxili işlərimizdə çox yardımçı oldu. Təşəkkürlər!


Procter&Gamble

Şirkət