İnsan Resurslarının İdarə Olunması

 • Əmək müqaviləsinin əmək qanunvericiliyinə və müəssisənin fəaliyyətinə uyğun olaraq tərtib edilməsi;
 • Əmək müqaviləsinin bağlanılması, dəyişiklik edilməsi, xitam verilməsi və Əmək müqaviləsi Bildirişləri üzrə Elektron İnformasıya Sisteminə daxil edilməsi;
 • Əmək kitabçalarının açılması və qeydiyyatının aparılması;
 • Əmrlərin hazırlanması və qeydiyyatının aparılması;
 • Məzuniyyət hüququnun (əmək, təhsil, yaradıcılıq, sosial, ödənişsiz məzuniyyətlər) həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi;
 • İş vaxtının uçotunun qeydiyyatının aparılmasının təşkil ediməsi;
 • İşçilərə arayışların, xasiyyətnamələrin hazırlanması;
 • Müəssisə üçün müvafiq ştat cədvəlinin hazırlanması;
 • Əmək funksiyası üzrə vəzifə təlimatının hazırlanması;
 • Maddi məsuliyyət haqqında müqavilənin hazırlanması;
 • Növbəli iş rejiminə (vaxta metodu) dair qrafiklərin tərtib edilməsi.
 • Vəzifə tələblərinin müəyyən edilməsi və hazırlanması;
 • İşçi seçimi üsulunun müəyyən edilməsi və elanların verilməsi;
 • Test bankının formalaşdırılmasında vəzifələr;
 • Müsahibələrin təşkili, keçirilməsi və nəticələrin qiymətləndirilməsi;
 • Təyinatların aparılması və s.

SORĞU

Saytımızı bəyənirsinizmi?

QONAQ KİTABÇAMIZ

Kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi xidmətlərində böyük rol oynadığıız üçün sizə təşəkkür edirik.


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Kadrlar Şöbəsi

Qurduğunuz təşkilati işlər nəticəsində şirkətimiz digər şirkətlər arasında özünə məxsus güvən sağlamışdır.


Systra SA

Şirkət Təsisçisi

Təşkilatçılığınız və gördüyünüz işlər təqdirə layiqdir.


Oracle

Şirkət Təsisçisi

Sizinlə əməkdaşlıq daxili işlərimizdə çox yardımçı oldu. Təşəkkürlər!


Procter&Gamble

Şirkət