Оценка активов

“Baku Business Consulting” MMC müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrinin, maşın və avadanlıqların, daşınar və daşınmaz əmlakın, biznesin, sığorta hadisələri nəticəsində dəymiş ziyanın, qeyri-maddi aktivlərin, qiymətli kağızların Azərbaycan Respublikasının “Qiymətləndirmə fəaliyyəti” haqqında Qanununa, digər qanunvericilik aktlarına əsaslanaraq beynəlxalq qiymətləndirmə standartlarına və prinsiplərinə uyğun şəkildə müxtəlif metodlarla qiymətləndirilməsi xidmətlərini təklif edir.

КНИГА ГОСТЕЙ

"Спасибо, что играли большую роль в выборе и размещении персонала"


Азербайджанский Государственный Экономический Университет

Отдел Кадров

"В результате ваших организационных усилий, наша компания завоевала доверие среди других компаний"


Systra SA

Основатель Компании

"Ваша организация и ваша работа достойны похвалы"


Oracle

Основатель Представительства

"Сотрудничество с вами было очень полезным в нашей внутренней работе. Спасибо!"


Procter&Gamble

Компания