Qiymətləndirmə

“Baku Business Consulting” MMC müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrinin, maşın və avadanlıqların, daşınar və daşınmaz əmlakın, biznesin, sığorta hadisələri nəticəsində dəymiş ziyanın, qeyri-maddi aktivlərin, qiymətli kağızların Azərbaycan Respublikasının “Qiymətləndirmə fəaliyyəti” haqqında Qanununa, digər qanunvericilik aktlarına əsaslanaraq beynəlxalq qiymətləndirmə standartlarına və prinsiplərinə uyğun şəkildə müxtəlif metodlarla qiymətləndirilməsi xidmətlərini təklif edir.

SORĞU

Saytımızı bəyənirsinizmi?

QONAQ KİTABÇAMIZ

Kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi xidmətlərində böyük rol oynadığıız üçün sizə təşəkkür edirik.


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Kadrlar Şöbəsi

Qurduğunuz təşkilati işlər nəticəsində şirkətimiz digər şirkətlər arasında özünə məxsus güvən sağlamışdır.


Systra SA

Şirkət Təsisçisi

Təşkilatçılığınız və gördüyünüz işlər təqdirə layiqdir.


Oracle

Şirkət Təsisçisi

Sizinlə əməkdaşlıq daxili işlərimizdə çox yardımçı oldu. Təşəkkürlər!


Procter&Gamble

Şirkət