İş yerlərinin attestasiyası

 

 İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi 

Qanunvericilik: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 64 – cü maddəsinə əsasən iş şəraitindən asılı olmayaraq işəgötürən iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsini təmin etməlidir. Müəssisədə mövcud olan bütün iş yerləri attestasiyadan keçməlidir.

Məqsəd: 1.İş yerlərində təhlükəli və zərərli istehsalat amillərinin göstəricilərinin müəyyən edilməsi;

2.İş yerlərinin zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi;

3.İşçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilmələrinin qiymətləndirilməsi;

Attestasiya keçirən:“Baku Business Consulting” MMC-nin “Sənaye – Sanitariya Laboratoriyası;

Akkreditasiya attestatı: Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

Dövlət Akkreditasiya Xidməti tərəfindən verilmiş 20.02.2018 – ci il tarixli

AZ 01.0292.01.18 saylı   “Akkreditasiya Attestatı”

Ölçülən istehsalat amilləri: fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji amillər.

Zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi:  – İstehsal avadanlıqları;

– Qurğular və alətlər;

– Təlim və öyrənilmə vasitələri ilə təmin olunma.

İşçilərin FMV ilə təmin edilmələri: zərərlik və təhlükəsizlik dərəcələri üzrə;

– zədə təhlükəsizliyi dərəcələri üzrə;

– işçilərin fərdi mühafizə vasitələrlə ilə təmin edilməsi;

Sənədləşdirilmə: – əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiya protokolu:

1.əmək şəraiti üzrə iş yerlərinin attestasiya pasportu;

2.bölmələrdə əmək şəraiti üzrə attestasiyasının və iş yerlərinin siyahısı;

3.müəssisədə əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və sağlamlaşdırılması üzrə tədbirlər planı;

                                     – əmək şəraiti üzrə attestasiya nəticələrinin toplu siyahısı:

1.İstehsalat amilləri dərəcələrinin instrumental ölçülmələri protokolu;

2.Əmək prosesinin ağırlığı və gərginliyinin müəyyən edilməsi protokolu;

3.İş yerinin zədə təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi protokolu;

4.İşçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təminatının qiymətləndirilməsi protokolu;

SORĞU

Saytımızı bəyənirsinizmi?

QONAQ KİTABÇAMIZ

Kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi xidmətlərində böyük rol oynadığıız üçün sizə təşəkkür edirik.


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Kadrlar Şöbəsi

Qurduğunuz təşkilati işlər nəticəsində şirkətimiz digər şirkətlər arasında özünə məxsus güvən sağlamışdır.


Systra SA

Şirkət Təsisçisi

Təşkilatçılığınız və gördüyünüz işlər təqdirə layiqdir.


Oracle

Şirkət Təsisçisi

Sizinlə əməkdaşlıq daxili işlərimizdə çox yardımçı oldu. Təşəkkürlər!


Procter&Gamble

Şirkət